Dataskyddspolicy

I denna dataskyddspolicy beskriver vi hurdana personuppgifter vi kan samla in om dig när du använder våra tjänster eller tar kontakt med Porin Terästyö via vår webbsida (hädanefter ”Tjänsten”) samt till vilka ändamål vi kan använda dessa uppgifter. Genom att använda Tjänsten godkänner du att dina uppgifter behandlas i enlighet med denna dataskyddspolicy. Vi kan tidvis ändra denna dataskyddspolicy genom att publicera en ny version av den på webben, vänligen kontrollera detta regelbundet. Om du fortsätter att använda webbsidan och tillhörande tjänster efter att en ny version publicerats anses det vara ett godkännande av de ändrade villkoren.

1. Uppgifter om registret

Registrets namn: Porin Terästyö – kontaktregister
Registeransvarig: Porin Terästyö Oy (hädanefter ”den registeransvariga”)
Mäkipuistontie 7, 28430 Björneborg
FO-nummer: 0661828-2
Kontaktperson i registerärenden: Mika Fagerlund, förnamn.efternamn@porinterastyo.fi

2. Insamling av uppgifter

I registret samlas följande uppgifter: IP-adress eller annan identifikation Uppgifter om mjuk- och hårdvara uppgifter som samlas via Cookies Andra uppgifter som samlas in med kundens samtycke Uppgifter som samlas in från vår webbtjänst Vi lagrar de uppgifter i registret som du själv lämnat via kontaktblanketten på webbsidan porinterastyo.fi, via Tjänstens ämnessidor eller underdomäner eller via e-post.

3. Registrets användningsändamål

Registret används i enlighet med personuppgiftslagen för att hantera och utveckla kundrelationen och för att producera och utveckla Tjänsten. För att informera och kommunicera om Tjänsten och produkterna och för fakturering. På basis av de uppgifter som lämnas i webbtjänsten kan vi ge dig tillgång till de olika delarna och innehållet i webbtjänsten som du själv begärt tillgång till. Genom insamlingen och behandlingen av personuppgifter kan vi även sända marknadsförings- eller kundmeddelanden som är riktade till dig. Om du ändå inte ville få meddelanden från oss, kan du när som helst meddela detta till den registeransvariga.

4. Överlåtande av uppgifter till tredje part

Den registeransvariga varken säljer, byter eller på annat sätt överlåter uppgifter som möjliggör att du identifieras till utomstående parter. Det omfattar inte betrodda tredje parter som hjälper oss att underhålla vår webbsida eller att driva vår affärsverksamhet, men även dessa parter ska behandla uppgifterna konfidentiellt. Vi anser att det är nödvändigt att överlåta uppgifter när målet är att undersöka, förhindra eller på annat sätt hantera olaglig verksamhet, bedrägerimisstankar, situationer som potentiellt hotar en persons fysiska säkerhet, överträdelser av våra användarvillkor och andra situationer som lagen förutsätter. Icke-privata uppgifter får dock överlåtas till andra parter för marknadsföring, reklam eller andra ändamål.

5. Skydd av registret

Registret är skyddat mot användning av utomstående. Användningen av registret är skyddat med personliga användarnamn och lösenord. Användarna är bundna av sekretess. Endast den registeransvariga och anställda på webbtjänstleverantören Casamedia Ky vars uppgifter förutsätter behandling av uppgifter i registret har tillgång till registret. De anställda är bundna av tystnadsplikt.

6. Cookies

Cookies är små alfanumeriska textfiler som sparas på besökarens dator/enhet när besökaren besöker en webbplats. Vår webbplats utnyttjar cookies så att vi kan erbjuda en så användarvänlig och högklassig tjänst som möjligt. Google samlar anonyma statistiska uppgifter om webbsidans besökare med syftet att förbättra Tjänstens kvalitet. Google Analytics samlar bland annat in uppgifter om vilka sidor besökaren besöker, hur länge besökaren stannar på en viss webbplats, vilken väg besökaren kom till webbplatsen och vilka länkar besökaren klickar på. Google kan överlåta uppgifter till tredje part om lagen kräver det. Genom att använda Tjänsten samtycker besökaren till att överlåta uppgifter i enlighet med ovannämnda villkor till Google. Ifall du inte vill att Tjänsten samlar in uppgifter med hjälp av cookies, kan du förbjuda cookies i webbläsarens inställningar. De flesta moderna webbläsare tillåter att användningen av cookies hindras. Om du hindrar användningen av cookies kan det påverka Tjänstens funktion och vi kan inte garantera att Tjänsten fungerar felfritt om du inte godkänner användningen av cookies.

7. Tilläggsprogram i sociala medier

På den registeransvarigas webbplats kan det förekomma länkar och förbindelser till tredje parters webbplatser och så kallade tilläggsprogram för sociala medier (till exempel Facebook och Instagram). Användning av tilläggsprogram för sociala medier kan sända uppgifter som kan identifiera dig till tjänsteproducenten av det aktuella sociala mediet. När du öppnar ett tilläggsprogram kan du tillåta att cookies från tredje parters webbplatser lagras på din dator så att administratörerna av dessa webbplatser kan följa användningen av webbplatsen, ifall du är inloggad på det sociala mediet som administreras av den aktuella tjänsteproducenten. För dessa tjänster eller applikationer på den registeransvarigas webbplats och Tjänst som erbjuds eller förmedlas av tredje part tillämpas den tredje partens integritets-, användar- och andra villkor. Den registeransvariga har inte bestämmanderätt över sådana tredje parters webbplatser, och den registeransvariga är inte ansvarig för något material som publiceras på webbplatser eller dess användning.

8. Besökarens rättigheter

Besökaren har i enlighet med 26 § i personuppgiftslagen rätt att granska de uppgifter som avser hen och kräva att felaktiga uppgifter korrigeras i registret. Gransknings- och korrigeringsbegäran ska vara skriftlig och underskriven och skickas till den person som sköter registerärenden enligt denna dataskyddspolicy. Besökaren har även rätt att förbjuda den registeransvariga att behandla de personliga uppgifterna för direktmarknadsföring, distansförsäljning eller opinionsundersökningar genom att meddela det till den person som sköter registerärenden för den registeransvarigas räkning.

9. Ändringar i dataskyddspolicyn

Vi uppdaterar ändringar i vår dataskyddspolicy i vår webbtjänst utan dröjsmål. Upprättad 9.8.2018